Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten

Het voorkomen en adequaat behandelen van voetcomplicaties bij diabetes heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt en zijn omgeving. De diabetespodotherapeut is een gespecialiseerde podotherapeut die zich richt op specifieke zorgvragen omtrent de diabetische voet.

Diabetespodotherapeuten behandelen patiënten met diabetes mellitus die klachten hebben van de onderste extremiteit of een verhoogd risico hebben op voetproblemen ten gevolge van diabetes. Ook geven zij preventief advies aangaande complicaties, die veelal in een later stadium van de ziekte optreden. Het tijdig diagnosticeren en het opstellen van een juist behandelplan bij een complex diabetisch voetprobleem behoeft echter veel expertise. Met name deze complexe voetzorg en wondbehandeling vallen onder de expertise van de diabetespodotherapeut.

De diabetespodotherapeut wordt gezien als dé specialist op het gebied van de diabetische voet en vervult vaak een centrale rol in het netwerk met andere zorgverleners. Hierbij zijn vaak meerdere professionals betrokken, en daarom werkt onze diabetespodotherapeut nauw samen met huisarts, internist, (vaat)chirurg, orthopedisch schoenmaker of revalidatiearts. Complexe diabetische voetzorg is zorg op maat, zonder onnodig lange wachttijden, en waarbij de specifieke zorgvragen en behoeften van de individuele patiënt centraal staan.