Samenwerkingsverband

PoZoB

Zorggroep PoZoB richt zich actief op het verbeteren van de eerstelijns zorg voor mensen met een chronische, psychische of ouderdomsaandoening. Samen met huisartsen, zorgverleners en zorgverzekeraars ontwikkelen en implementeren ze vernieuwende ketenzorg. Zorg met persoonlijke aandacht voor de patiënt. Zorg op basis van een compleet, goed afgestemd en persoonsgericht behandelplan. Kortom, zorg waarbij de patiënt centraal staat.

Vanaf 1 januari 2007 werkt een groot aantal bij PoZoB aangesloten huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten en podotherapeuten volgens de vaste richtlijnen en protocollen van de keten DBC Diabetes Mellitus.

Hoe werkt het voor u als patiënt?

Aanvullende diagnostiek zoals de voetscreening wordt jaarlijks gedaan door het diagnostisch centrum (DVU). Na afloop wordt de uitslag met u besproken door de praktijkondersteuner. Bij geen bijzonderheden ontvangt u jaarlijks een nieuwe oproep van de Diabetesdienst. In de volgende gevallen kan er een advies voor doorverwijzing naar een podotherapeut gegeven worden:

  • Bij een stoornis in het gevoel, pijn of tintelingen in de voeten en/of benen.
  • Bij vermoeden op vaatlijden bij diabetes.
  • Bij aanwezigheid van standsafwijkingen en/of drukplekken.
  • Voor voetverzorging bij hoog risicovoeten.
  • Voor educatie over voetverzorging bij diabetes, en zo nodig schoenadvies.

Indien bij uw jaarlijkse voetscreening blijkt dat er een verhoogd risico aanwezig is op complicaties, zal regelmatige screening door de behandelend podotherapeut worden voortgezet, en vervalt de screening door het diagnostisch centrum (DVU). Reden hiervoor is dat er op deze manier een tijdige en adequate behandeling gestart kan worden door de podotherapeut.

Als podotherapeut zullen wij aanvullende onderzoeken en, indien nodig, eventuele behandelingen in overleg met u starten om de kans op vervelende complicaties zo klein mogelijk te houden.

 

Fontys

Kwaliteitszorg en kennis van diverse ziektebeelden nemen een belangrijke plaats in binnen de opleiding praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk.

Als praktijkondersteuner houdt men zelfstandig spreekuren, met name voor mensen met chronische ziekten zoals diabetes. Voor iedere patiëntengroep houden praktijkondersteuners spreekuren waarin de zorgverlening afstemt wordt op het verloop van de ziekte. Voorlichting en educatie spelen hierin een belangrijke rol. Als ervaren diabetespodotherapeut geeft Lian Stoeldraaijers met enige regelmaat les op Fontys aan praktijkondersteuners over de diabetisch voet.

 

Combispreekuur Podotherapie-Oefentherapie Cesar

Omdat Cesartherapie en Podotherapie elkaar in bepaalde gevallen goed aan kunnen vullen is er al jaren een samenwerking tussen twee Cesar therapeuten uit Valkenswaard en Dommelen, en onze praktijk. Bij behoefte aan overleg met de andere discipline kunt u als patiënt geadviseerd worden om een afspraak te maken op het combispreekuur voor een gezamenlijk onderzoek. Hierbij wordt u onderzocht door beide therapeuten, waarna een voor de patiënt zo optimaal mogelijk behandeladvies wordt uitgebracht. Voordeel hiervan is dat de expertise niet beperkt blijft tot de aanwezige eigen kennis op zijn/haar vakgebied, maar uitgebreid wordt met de kennis van de andere paramedicus. Wanneer het wenselijk geacht wordt gebruik te maken van de therapiemogelijkheden van de andere discipline, wordt de behandelend (huis)arts/specialist gevraagd hierover zijn advies uit te brengen.

Aanmelden voor dit spreekuur kan bij:

  • Podotherapie Valkenswaard, Den Dries 11 te Valkenswaard, tel. 040-2042972
  • Oefentherapeute Helmie Vermeulen, het Laar 19 te Dommelen, tel. 040-2046737
  • Oefentherapeute Petra van Iersel, Waalreseweg 31A te Valkenswaard, tel. 040-2044382

 

Samenwerkende Podotherapeuten Valkenswaard

Zorgprofessionals die samenwerken voor optimale voetzorg. Individuele praktijken die gespecialiseerd zijn in voetzorg en hun krachten bundelen om echte voetzorg op maat te kunnen leveren, uitgaande van ieders specifieke expertise.

Aangesloten praktijken:

Podotherapie Valkenswaard, Den Dries 11, 5552CL Valkenswaard, Tel (040) 204 29 72

Podotherapie Ternatus, Waalreseweg 31C, 5554HA Valkenswaard, Tel (040) 201 91 87

Podotherapie Pro-Max, Richterpad 11, 5554BJ Valkenswaard, Tel (040) 848 71 10